Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhung D

23 tháng 2 2020 02:49

câu hỏi

công thức tính diện tích hình tam giác


0

2


Chi C

23 tháng 2 2020 04:52

Độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo ) rồi chia cho hai

Slenderman S

23 tháng 2 2020 05:19

Chiều cao nhân đáy ( cùng một đơn vị đo ) rồi chia chia cho 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1= nhiêu vậy

8

Lihat jawaban (1)