Square root
VBT
Calculator
magnet

Yen V

09 tháng 10 2020 08:01

câu hỏi

công thức oxit bazơ ?


4

1


P. Liên

20 tháng 10 2020 11:49

M2On ( n là hoá trị kim loại). Áp dụng cho đa phần các trường hợp, ngoại trừ Fe3O4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 6. a)Bằng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa lưu huỳnh thành lưu huỳnh đioxit và ngược lại lưu huỳnh đioxit thành lưu huỳnh ? b) Khí lưu huỳnh đioxit là khí chủ yếu gây mưa axit. Mưa axit phá hủy những công trình được xây dựng bằng đá, thép.

0

Được xác nhận