Square root
VBT
Calculator
magnet

Donan K

29 tháng 9 2022 08:03

câu hỏi

công thức như thế nào

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

29 tháng 9 2022 09:27

Được xác nhận

<p>Xin chào Donan K.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>-Công thức từ độ F sang độ C là (F-32)×5/9 hoặc(F-32):1.8</p><p>-Công thức đổi từ độ C sang độ F là (C×1.8)+32</p><p>-Công thức chuyển đổi độ C sang độ K là C +273,15</p><p>-Công thức chuyển đổi độ K sang độ C là K-273,15</p><p>-Công thức chuyển đổi độ K sang độ F là K×1,8-459,7</p><p>-Công thức chuyển đổi độ F &nbsp;sang độ K là (F-32)×5/9+273,15</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Donan K.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6.

Lời giải chi tiết:

-Công thức từ độ F sang độ C là (F-32)×5/9 hoặc(F-32):1.8

-Công thức đổi từ độ C sang độ F là (C×1.8)+32

-Công thức chuyển đổi độ C sang độ K là C +273,15

-Công thức chuyển đổi độ K sang độ C là K-273,15

-Công thức chuyển đổi độ K sang độ F là K×1,8-459,7

-Công thức chuyển đổi độ F  sang độ K là (F-32)×5/9+273,15

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 6 giờ cả hai xe xuất phát tại điểm A và B cách nhau 24 km Chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A hướng đến B xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 42 km/h xe Thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 36 km/h a Tính khoảng cách giữa hai xe sau 45 phút kể từ khi xuất phát b hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km

6

Được xác nhận

màn hình của một máy thu hình có dạng hình chữ nhật chiều rộng 12 inch đường kéo 20 inch tính chiều dài

5

Lihat jawaban (1)