Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

08 tháng 2 2020 13:15

câu hỏi

Công thức khối lượng riêng là gì vậy mọi người???????


0

1


Lê M

08 tháng 2 2020 16:33

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Khối lượng riêng là khối lượng trên 1 đơn vị thể tích, kí hiệu là D, đơn vị là kg/m^3 D = m/V m là tổng khối lượng của vật (kg) V là thể tích vật (m^3)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong các hồ nước vào mùa đông ở các xứ lạnh, lớp nước ở 4°C là nặng nhất. Tại sao 4°C lại nặng nhất

24

Lihat jawaban (2)

Tìm hiểu cách đo tốc độ bằng GPS? Tìm hiểu cách con người đo tốc độ bay của một thiên thạch

140

Được xác nhận