Square root
VBT
Calculator
magnet

Lythanhvy L

11 tháng 11 2019 14:50

câu hỏi

Công thức hóa học theo hóa trị


1

2


Phạm Y

02 tháng 1 2020 14:23

????????

P. Liên

02 tháng 1 2020 16:11

Bạn ơi! Bạn ghi rõ câu hỏi thắc mắc đi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Người ta dùng kali Clorat (KClO3) để điều chế được 48g khí oxi a. Viết pt hóa học xảy ra b. Tính số mol và khối lượng KClO3 tham gia phản ứng c. Nếu chi P tác dụng hoàn toàn với lượng oxi vừa thu được trên. Tính khối lượng P2O5 thu được.

0

Lihat jawaban (1)