Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc T

17 tháng 10 2020 02:56

câu hỏi

công thức hóa học của magie sunfat là MgSO4


5

1


Nguyễn H

21 tháng 10 2020 14:30

đúng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai bày cho tôi cách tính hoá trị

4

Lihat jawaban (1)