Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai T

13 tháng 7 2022 14:22

câu hỏi

công thức của so sánh hơn của tính từ ngắn


13

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 8 2022 13:37

Được xác nhận

Xin chào em Mai T, Đây là một câu hỏi môn Tiếng Anh về công thức so sánh hơn của tính từ ngắn. Công thức: S1 + to be + adj-er + than + S2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Celina C

15 tháng 7 2022 06:25

S1+Be + adj-er than + S2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề cương ôn tập

0

Lihat jawaban (1)