Square root
VBT
Calculator
magnet

Thành Đ

31 tháng 10 2021 08:26

câu hỏi

Công thức của đơn chất là:. A.K2O. B.CO. C.O3. D.Ca(OH)2


23

1


P. Nguyen

10 tháng 5 2022 04:16

Chào em, đơn chất là chất được tạo nên từ một loại nguyên tố hóa học K2O được tạo nên từ 2 nguyên tố K, O CO được tạo nên từ 2 nguyên tố C, O Ca(OH)2 được tạo nên từ 3 nguyên tố Ca, H, O --> K2O, CO, Ca(OH)2 là hợp chất O3 được tạo nên từ nguyên tố O --> O3 là đơn chất

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho m gam hỗn hợp X gồm A1 và MgCO3 vào dung dịch H2SO4 dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9 gam hỗn hợp Y gồm H2 và CO2. dY/He=7,5. Tính thành phần % về khối lượng và về số mol của mỗi chất trong hỗn hợp X ban đầu?

7

Lihat jawaban (1)