Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc M

11 tháng 12 2022 13:49

câu hỏi

Công mua 10 vở 3 bút chì hết 51000 đồng Dung mua 5 vở 6 bút chì hết 57000 đồng .Hỏi giá tiền của 1 vở là

Công mua 10 vở 3 bút chì hết 51000 đồng Dung mua 5 vở 6 bút chì hết 57000 đồng .Hỏi giá tiền của 1 vở là


15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 12:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ngọc M</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 3000 đồng<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình lớp 9 - hệ phương trình bậc nhất hai ẩn<br>Bài giải chi tiết:<br>Gọi số vở là x, số bút chì là y (x,y thuộc Z+)</p><p>ta có hpt sau:</p><p>10x + 3y = 51000</p><p>5x + 6y = 57000</p><p>Giải hệ phương trình ta được x = 3000 ; y = 7000</p><p>Vậy số tiền 1 vở là 3000 đồng<br>Kết luận: đáp án chính xác là 3000 đồng</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Ngọc M
Đáp án cho câu hỏi của em là: 3000 đồng

Đây là một bài tập thuộc Chương trình lớp 9 - hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài giải chi tiết:
Gọi số vở là x, số bút chì là y (x,y thuộc Z+)

ta có hpt sau:

10x + 3y = 51000

5x + 6y = 57000

Giải hệ phương trình ta được x = 3000 ; y = 7000

Vậy số tiền 1 vở là 3000 đồng
Kết luận: đáp án chính xác là 3000 đồng

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Nguyễn T

11 tháng 12 2022 14:17

<p>Gọi số vở là x, số bút chì là y, ta có:</p><p>10x + 3y = 51000</p><p>5x + 6y = 57000</p><p>Giải phương trình ta được x = 3000 ; y = 7000</p><p>-&gt; số tiền 1 vở là 3000 đồng</p>

Gọi số vở là x, số bút chì là y, ta có:

10x + 3y = 51000

5x + 6y = 57000

Giải phương trình ta được x = 3000 ; y = 7000

-> số tiền 1 vở là 3000 đồng

Thành N

17 tháng 12 2022 02:08

<p>Giá tiền 1 quyển vở là :</p><p>7000 : 5000 = 3000 ( đồng )</p><p>Đáp số : 3000 đồng</p>

Giá tiền 1 quyển vở là :

7000 : 5000 = 3000 ( đồng )

Đáp số : 3000 đồng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận