Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

19 tháng 12 2019 14:32

câu hỏi

cường độ là gì?


0

1


Ly L

22 tháng 12 2019 12:46

Cường độ (độ lớn) của trọng lực tác dụng lên 1 vật gọi là trọng lượng của vật đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đại lượng chỉ lượng chất chứa trong vật ?

1

Lihat jawaban (1)