Square root
VBT
Calculator
magnet

Pé P

04 tháng 12 2019 12:55

câu hỏi

công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con Phương thức biểu đạt chính là sao


1

1


PhuongAnh P

10 tháng 1 2020 14:08

Phương Thức Biểu Đạt là biểu cảm, miêu tả

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta

4

Lihat jawaban (1)

nội dung chính của đoạn trích :tôi nhìn lại như đôi mắt trẻ thơ Tổ Quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ xanh núi,xanh sông,xanhđồng,xanh biển xanh trời, xanh của những ước mơ

6

Được xác nhận