Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương N

17 tháng 4 2020 02:56

câu hỏi

Công Cha như núi Thái Sơn. Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ Mẹ, kính Cha. Cho tròn chữ hiếu, mới là đạo Con. Có ý nghĩa gì?


4

1


Bùi T

07 tháng 10 2020 13:17

mình khá khá hiểu.😅😅😅😅

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết bài văn miêu tả tiếng ve và hàng phượng vĩ bào 1 ngày hè

1

Lihat jawaban (3)