Square root
VBT
Calculator
magnet

Ling H

06 tháng 4 2020 07:43

câu hỏi

Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đoạn thơ này có mấy vần ia?


44

43


Nguyễn T

09 tháng 4 2020 05:39

1 là nghĩa

Nguyễn T

07 tháng 4 2020 09:00

1 vần:Nghĩa

Nam C

07 tháng 4 2020 09:16

1

Dio B

07 tháng 4 2020 13:38

1

Vũ G

08 tháng 4 2020 03:24

1

Trần H

08 tháng 4 2020 15:19

1 vần ia

Phuong N

09 tháng 4 2020 03:19

có 1 từ ia là nghĩa

Nguyễn Đ

10 tháng 4 2020 15:04

là một vần ia chứ còn gì nữa

Huy T

10 tháng 4 2020 15:41

1

Khôi K

12 tháng 4 2020 06:07

1 vần

Vũ N

17 tháng 4 2020 09:00

1

Ne N

02 tháng 5 2020 03:42

1 thui nha mấy đứa

Kochou K

29 tháng 6 2020 14:12

mình cũng học lớp trên nè

Nguyễn T

10 tháng 4 2020 10:59

có 2

Vũ G

11 tháng 4 2020 04:16

cậu ơi,sai rồi,có mỗi tiếng nghĩa thôi

— Hiển thị thêm 2 trả lời

Nguyễn T

12 tháng 4 2020 12:00

nghĩa

Bùi T

13 tháng 4 2020 06:08

1

Phan Đ

17 tháng 4 2020 14:12

1 vân

Phan L

20 tháng 4 2020 04:01

Đoạn thơ có 1 tiếng có chứa vần ia: Nghĩa

Mun N

20 tháng 4 2020 13:46

1 vần

Tố L

22 tháng 4 2020 08:15

công cha như súng ak nghĩa mẹ như.............à mà thôi ai cũng biết

Nhung N

25 tháng 4 2020 15:48

có 1 van ia

Trương T

05 tháng 6 2020 13:08

1 van

Bùi M

08 tháng 6 2020 13:33

1 vần ia thôi nha bạn

Tố L

11 tháng 6 2020 14:21

công cha như súng ak, nghĩa mẹ như nước trong quần chảy ra

Nguyễn A

01 tháng 7 2020 03:51

1

Hà M

08 tháng 7 2020 15:02

1

Đặng T

11 tháng 7 2020 10:49

tất nhiên là 1

Nguyễn N

12 tháng 8 2020 04:39

Mot

Trần V

12 tháng 8 2020 15:44

1

Nhỏ A

13 tháng 8 2020 13:31

1

Nga H

15 tháng 8 2020 00:56

1

Hosimiza I

15 tháng 8 2020 08:19

2

Ngô T

21 tháng 8 2020 13:55

1

An B

23 tháng 8 2020 06:56

1 vần ia th nha

Hân H

28 tháng 8 2020 07:16

1

Winterchill W

06 tháng 10 2020 13:43

¹1¹

Lethibichngoc L

06 tháng 11 2020 13:06

1 vần ia

Hạnh H

08 tháng 11 2020 03:29

1

Duonghaphuong D

19 tháng 11 2020 22:12

1

Duonghaphuong D

19 tháng 11 2020 22:13

1 vần ia

Ý Ý

14 tháng 12 2020 13:26

1

Poket M

19 tháng 12 2020 13:42

1

Ngô T

21 tháng 12 2020 13:05

1

Bảo V

10 tháng 4 2021 10:13

one

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cần đọc chữ tiếng Việt

0

Lihat jawaban (1)