Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

07 tháng 4 2020 01:17

câu hỏi

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời vào năm nào?


0

1


Phạm Đ

10 tháng 4 2020 05:34

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời vào năm 1989.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong bậc học giáo dục của nước ta bậc học nào là nền tảng

5

Lihat jawaban (3)