Square root
VBT
Calculator
magnet

My N

18 tháng 1 2021 13:59

câu hỏi

công ước Liên Hợp Quốc ra đời để làm gì


16

3


Ngọc H

21 tháng 1 2021 03:48

để bảo vệ quyền trẻ em

Bảo N

25 tháng 1 2021 14:44

Vì trẻ em là tương lai của đất nước và của nhân loại Năm 1989 côn ước liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời và ghi nhận 4 nhóm quyền cơ bản 1. Nhóm quyền sống còn 2. Nhóm quyền bảo vệ 3. Nhóm quyền phát triển 4. Nhóm quyền được tham gia

Sướng N

18 tháng 4 2021 11:50

bảo vệ trẻ em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Anh em như thể tay chân. Có ý nghĩa gì?

1

Lihat jawaban (1)