Square root
VBT
Calculator
magnet

Vo P

12 tháng 3 2023 13:38

câu hỏi

căn x+3=6x-4

căn x+3=6x-4

alt

27

2


Nguyễn T

13 tháng 3 2023 07:25

<p>Đáp án là 3 và -2 phần 3</p>

Đáp án là 3 và -2 phần 3

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

14 tháng 3 2023 03:01

<p>Chào em Vo P,</p><p>Đây là dạng bài giải phương trình.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>√x+3 = 6x-4 (1)</p><p>ĐKXĐ: 6x - 4 ≥ 0</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;=&gt; x ≥ 2/3</p><p>&nbsp;</p><p>(1) &lt;=&gt; x +3 = (6x-4)<sup>2</sup></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;=&gt; &nbsp;x +3 = 36x<sup>2</sup> -48x + 16</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;=&gt; 36x<sup>2</sup> -49x +13 = 0</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;=&gt; x = 1 (nhận) hoặc x = 13/36 (loại)&nbsp;</p><p>Vậy x = 1&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Vo P,

Đây là dạng bài giải phương trình.

 

Bài giải chi tiết:

√x+3 = 6x-4 (1)

ĐKXĐ: 6x - 4 ≥ 0

           <=> x ≥ 2/3

 

(1) <=> x +3 = (6x-4)2

      <=>  x +3 = 36x2 -48x + 16

      <=> 36x2 -49x +13 = 0

      <=> x = 1 (nhận) hoặc x = 13/36 (loại) 

Vậy x = 1 

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)

Câu 25. Cho tập A={x∈R∣0≤x&lt;5},B={x∈R∣m

6

Được xác nhận