Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

28 tháng 12 2019 00:58

câu hỏi

cần số truyền chuyển động quay từ trục 1 với tốc độ N1( vòng/phút) đến trục 3 có tốc độ N3 nhỏ hơn N1:hãy chon cơ cấu phương án và biễu diễn cơ cấu truyền động nêu ứng dụng của cơ cấu này trong thực tế


0

1


Nguyễn M

31 tháng 3 2020 08:41

Nếu chuyển động quay của trục 1 với trục 3 là ngược chiều thì cần hai bánh răng. Một cái gắn trên trục 1, một cái gắn trên trục 3. Số răng trên bánh răng trục 3 lớn hơn số răng trên bánh răng trục 1. Nếu chuyển động quay của trục 1 với trục 3 là cùng chiều thì giữa hai bánh răng trên cần 1 bánh răng trung gian. Để không thay đổi tỷ số quay giữa trục 1 và trục 3 thì bánh răng trung gian bằng báng răng trục 1. Phương án này để làm thay đổi tốc độ quay giữa trục 1 và trục 3 (giảm tốc độ quay). Lợi về lực, thiệt về đường đi.  Ứng dụng nhiều trong hộp số của xe có động cơ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

khi ấy cần bảo cáo su mk

5

Lihat jawaban (3)