Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhiiu N

10 tháng 10 2021 13:13

câu hỏi

cân nặng an và Linh cân nặng an và nga cân nặng linh và nga cả 3 bạn tổng số cân nặng là


21

6


Quân T

12 tháng 10 2021 11:21

Hỏi thế thì phải nêu rõ cân nặng của mỗi bạn

Long C

10 tháng 10 2021 13:49

hỏi thế mà chả lời được

Thiên K

12 tháng 10 2021 12:16

bạn hỏi thế sao mình hiểu

Alice L

17 tháng 10 2021 03:12

bạn nói rõ ra nha 😅

Childness_cute_côđơn C

22 tháng 10 2021 03:13

😶😭😭😭😭😢😭😢😢

Childness_cute_côđơn C

25 tháng 10 2021 02:21

Nói rõ đi nhé bạn😅😀😦

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách thuận tiện nhất 5,4 : 0,4 × 420 + 4,5 × 580 × 3

0

Lihat jawaban (2)