Square root
VBT
Calculator
magnet

Truong V

20 tháng 12 2022 12:24

câu hỏi

Có năm hành khách đang chờ lên tàu ở một nhà ga. Biết rằng đoàn tàu chỉ còn 4 toa có chỗ trống, và mỗi toa đó có ít nhất một chỗ trống. Tính xác suất để toa nào cũng có hành khách mới lên tàu.Có năm hành khách đang chờ lên tàu ở một nhà ga. Biết rằng đoàn tàu chỉ còn 4 toa có chỗ trống, và mỗi toa đó có ít nhất một chỗ trống. Tính xác suất để toa nào cũng có hành khách mới lên tàu.

Có năm hành khách đang chờ lên tàu ở một nhà ga. Biết rằng đoàn tàu chỉ còn 4 toa có chỗ trống, và mỗi toa đó có ít nhất một chỗ trống. Tính xác suất để toa nào cũng có hành khách mới lên tàu.Có năm hành khách đang chờ lên tàu ở một nhà ga. Biết rằng đoàn tàu chỉ còn 4 toa có chỗ trống, và mỗi toa đó có ít nhất một chỗ trống. Tính xác suất để toa nào cũng có hành khách mới lên tàu.


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

21 tháng 12 2022 03:01

Được xác nhận

Không gian mẫu: n(Ω)=4^5 =1024 TH1: Toa 1 có 2 người, các toa còn lại mỗi toa 1 người ⇒Có C(5)2.3!=60 cách Tương tự các TH còn lại Do đó: n(A)=4.60=240 Vậy P(A)= 240/1024 = 15/64 Cảm ơn em và chúc em học tốt./. ​ .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A là một tập hợp, xác định các tập hợp A∪A

2

Được xác nhận