Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao N

10 tháng 10 2022 13:42

câu hỏi

cần hôm nay ạ

alt

3

1

Được xác nhận

Đ. Châu

11 tháng 10 2022 08:38

Được xác nhận

<p>Chào em Thao N,&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đây là bài tập tiếng Anh, dạng điền vào chỗ trống.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đáp án cho bài tập này là:<br>1. are</p><p>2. near</p><p>3. on</p><p>4. bag</p><p>5. untidy</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Chào em Thao N, 

 

Đây là bài tập tiếng Anh, dạng điền vào chỗ trống. 

 

Đáp án cho bài tập này là:
1. are

2. near

3. on

4. bag

5. untidy

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ nhé. 

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mn ơi dúp nài vs đc k

6

Lihat jawaban (1)

dễ lắm★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★⭐★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

20

Lihat jawaban (2)