Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuong D

17 tháng 11 2022 11:56

câu hỏi

cần gấp ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

17 tháng 11 2022 12:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thuong D,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 51 độ 25 phút<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương lượng giác<br>Bài giải chi tiết:<br>Ta có: Chiều cao tòa nhà = 36*tan55 = 51 độ 25 phút<br>Kết luận: đáp án chính xác là 51 độ 25 phút<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Thuong D, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 51 độ 25 phút

Đây là một bài tập thuộc Chương lượng giác
Bài giải chi tiết:
Ta có: Chiều cao tòa nhà = 36*tan55 = 51 độ 25 phút
Kết luận: đáp án chính xác là 51 độ 25 phút
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận