Square root
VBT
Calculator
magnet

Duynamaku D

15 tháng 3 2020 09:50

câu hỏi

cần Bao nhiêu oxi để đốt cháy hết 2 mol lưu huỳnh


0

1


P. Liên

16 tháng 3 2020 07:30

S + O2 -> SO2 (to - nhiệt độ) Số mol O2 = số mol S = 2 mol Nhé bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cân bằng phương trình

0

Lihat jawaban (1)

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

10

Được xác nhận