Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến Đ

10 tháng 8 2022 15:53

câu hỏi

cân bằng pt hóa học FeO+ HNO3-> Fe(NO3)3+ NO+ H2O


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 03:54

Được xác nhận

Chào em Yến Đ, Đây là một bài thuộc môn Hóa, khối 9. Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau. Ta có Fe(2+) → Fe(3+) + 1e : x3 N(+5) + 3e → N(+2): x1 Cân bằng phương trình như sau: 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 5,6g FE td với 500 mL dd HCL.tính cm của dd muối thu được

8

Được xác nhận