Square root
VBT
Calculator
magnet

Sơn N

16 tháng 10 2022 07:19

câu hỏi

cân bằng phương trình sau: FexOy+HCl->FeCly+H20


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 13:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Sơn N,<br>Đây là một bài thuộc Hóa 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Phương trình viết đúng sẽ có dạng như sau:</p><p>Fe<sub>x</sub>O<sub>y</sub> + 2yHCl → xFeCl<sub>2y/x</sub> + yH2O<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Sơn N,
Đây là một bài thuộc Hóa 8.
Bài giải chi tiết:

Phương trình viết đúng sẽ có dạng như sau:

FexOy + 2yHCl → xFeCl2y/x + yH2O
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phân biệt đường saccarozơ,glucozơ và fructozơ

0

Lihat jawaban (1)