Square root
VBT
Calculator
magnet

Phong N

02 tháng 11 2019 15:09

câu hỏi

cân bằng NaCl + H2SO4 -> Na + H2 + Cl2 + SO4


0

1


Thanh B

03 tháng 11 2019 02:13

2NaCl + H2SO4 -> 2Na + H2 + Cl2 + SO4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đốt cháy 8g CH4 trong không khí . Tính a) thể tích O2 cần dùng ( đktc) thể tích không khí cần dùng (đktc) b) khối lượng CO2 thu được

1

Lihat jawaban (1)