Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

26 tháng 12 2022 10:45

câu hỏi

Căn bậc hai số của (-11) 2

Căn bậc hai số của (-11)2


3

1


Khoa K

26 tháng 12 2022 13:11

<p>-9</p>

-9

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) x^(2)−6x+5=0

1

Được xác nhận