Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

25 tháng 10 2020 00:48

câu hỏi

căn bậc hai của 7 - √48 + căn bậc hai của 13+√48 giúp mình với


5

1


Trần L

27 tháng 10 2020 11:44

bây giờ bạn bấm máy tính 7 trừ căn 48 sẽ r kết quả là 7 trừ 4 căn 3, tiếp theo bạn bấm máy tính 13 cộng căn 48 sẽ r kết quả là 13 cộng 4 căn 3, lúc đó thì trừ 4 căn 3 với cộng 4 căn 3 hết, 7 cộng 13 r 20.kết quả cuối cùng là 20

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho phương trình bậc hai x^2 +5x +3m=0 a, giải phương trình với m=2 b, tìm m để phương trình đã cho có nghiệm

8

Lihat jawaban (1)