Square root
VBT
Calculator
magnet

Cài X

18 tháng 5 2021 01:47

câu hỏi

cân bậc 2


9

1


Cài X

18 tháng 5 2021 01:48

gh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho (O;R). Từ điểm P ở bên ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến PT và cát tuyến PAB với (O). Chứng minh: PT^2 = PA.PB = PO^2 - R^2

10

Được xác nhận

cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn.lấy D thuộc cung BC không chứa A .Chứng minh góc ADC =góc ACB

5

Lihat jawaban (1)