Square root
VBT
Calculator
magnet

Phú P

04 tháng 12 2019 13:38

câu hỏi

căn bậc 2 có ngĩa khi nào


6

5


Trần H

05 tháng 12 2019 05:18

√A có nghĩa khi A> hoặc =0

Khánh Đ

06 tháng 12 2019 14:49

Căn bậc 2 có nghĩa khi √A >= 0

Chinh P

10 tháng 12 2019 05:49

khi a khác 0

Nguyen T

11 tháng 12 2019 07:45

khi a> hoặc = 0

Huỳnh T

06 tháng 4 2020 08:16

khi A lớn hơn hoặc bằng 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện xác định của các biểu thức

16

Lihat jawaban (1)