Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh N

21 tháng 12 2019 15:03

câu hỏi

còn ai nhớ tính từ là j ko


0

1


Khang T

22 tháng 12 2019 00:47

tính từ là những từ để miêu tả hình dáng, màu sắc,.. VD: Bác Hà năm nay đã 48 tuổi rồi, bác không còn trẻ như ngày xưa nữa. Trong câu này, ta thấy chữ trẻ miêu tả hình dáng bác Hà. Nên đây là một tính từ. Lưu ý: có vài từ nó là tính từ (trong vài trường hợp) nhưng nó không phải là tính từ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tả cảnh buổi sáng trên cánh đồng

9

Lihat jawaban (2)