Square root
VBT
Calculator
magnet

Hy S

15 tháng 12 2022 12:11

câu hỏi

Căn 2x²-3x-1=căn2x+3??

Căn 2x²-3x-1=căn2x+3??


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 13:27

Được xác nhận

<p>Chào em Hy S,</p><p>Đây là dạng bài giải phương trình dạng căn thức.</p><p>&nbsp;</p><p>√<i><strong> 2x²-3x-1 = √2x+3</strong></i></p><p><i><strong>⇔&nbsp;2x²-3x-1 = 2x +3</strong></i></p><p><i><strong>⇔&nbsp;2x²-5x-4=0</strong></i></p><p><i><strong>⇔ x= (5±√57)/4</strong></i></p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.</p>

Chào em Hy S,

Đây là dạng bài giải phương trình dạng căn thức.

 

2x²-3x-1 = √2x+3

⇔ 2x²-3x-1 = 2x +3

⇔ 2x²-5x-4=0

⇔ x= (5±√57)/4

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6