Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh N

01 tháng 4 2021 23:05

câu hỏi

có mấy vòng hoàn lưu khí quyển trên trái đất?


6

1


_Thijnh_Tran _

24 tháng 4 2021 13:47

1 đới nóng, 2 đới lạnh, 2 đới khí quyển.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

động đất là gì vậy

0

Lihat jawaban (1)