Square root
VBT
Calculator
magnet

_khahnqoc_ _

16 tháng 12 2020 12:57

câu hỏi

Có mấy loại rễ chính


12

1

Được xác nhận

_khahnqoc_ _

16 tháng 12 2020 12:59

Được xác nhận

Có hai loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nấm mốc và vi khuẩn có hại hay có lợi ?

5

Lihat jawaban (1)