Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng K

18 tháng 10 2022 13:27

câu hỏi

Có mấy cách viết tập hợp

Có mấy cách viết tập hợp


32

4

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 13:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Toán 10<br>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Toán 10
Bài giải chi tiết: Xem hình dưới
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 13:31

Được xác nhận

<p>Xin chào Hoàng K.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 10.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>có <strong>hai</strong> cách viết tập hợp là: LIỆT KÊ CÁC PHẦN TỬ của tập hợp, và CHỈ RA TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG cho các phần tử của tập hợp.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Hoàng K.

Đây là câu hỏi thuộc toán 10.

Lời giải chi tiết:

hai cách viết tập hợp là: LIỆT KÊ CÁC PHẦN TỬ của tập hợp, và CHỈ RA TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG cho các phần tử của tập hợp.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Thiện N

21 tháng 10 2022 02:57

Bạn khỏe không

Thiện N

21 tháng 10 2022 03:07

550- 70

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

12

Được xác nhận