Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng M

22 tháng 1 2023 16:02

câu hỏi

Có một xe ôtô đi trên đường hỏi vật bị mốc là vật gì

Có một xe ôtô đi trên đường hỏi vật bị mốc là vật gì

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

28 tháng 1 2023 12:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần động học chất điểm</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Một ô tô đang chạy trên đường, vật làm mốc là ô tô đang đứng yên</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần động học chất điểm

Bài giải chi tiết:

Một ô tô đang chạy trên đường, vật làm mốc là ô tô đang đứng yên

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 10: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Tính cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm) .

14

Lihat jawaban (1)