Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ Q

12 tháng 10 2020 13:13

câu hỏi

có một hình bình hành chiều cao là 10 cm ,chiều đáy 2dm .Hỏi một nửa hình bình hành bao nhiêu cm.


3

1


Tien D

13 tháng 10 2020 11:19

100

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kien ham hoc chua mo khoa phep nhan phan so. Tra loi luon nhe🙄🙄🙄

0

Lihat jawaban (1)