Square root
VBT
Calculator
magnet

Sarah S

23 tháng 12 2019 13:16

câu hỏi

có một con ốc sên leo lên một cột điện cao 15m. cứ 12 tiếng nó bò lên 3m,12 tiếng sau nó lại bò 2m. Hỏi bao lâu nó bò tới đỉnh cột. Giúp mik với


0

1


Dũng D

28 tháng 12 2019 07:57

12 giờ đầu ốc sên bò lên 3 m, 12 giờ sau bò xuống 2 m. Như vậy mỗi ngày 24 giờ, ốc sên bò lên được 1 m. 12 ngày (288 giờ) ốc sên bò lên được 12 m. 12 giờ đầu của ngày thứ 13 ốc sên bò lên 3 m nữa là bò được 15 m Đáp án: 288 giờ + 12 giờ = 300 giờ".

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xin chào e là Ngọc đây là bài toán về nhà do cô e giao thuộc phần kiến thức nhân đa thức với đa thức, nhân đơn thức với đơn thức mong thầy cô giải giúp em ạ

1

Được xác nhận