Square root
VBT
Calculator
magnet

Hanh P

10 tháng 11 2019 02:14

câu hỏi

có một chiếc bánh mà có hai đứa dành một chiếc bánh thì phải làm sao


3

5


Nguyễn N

10 tháng 11 2019 08:19

chia đôi chiếc bánh

Nguyen S

11 tháng 11 2019 02:25

cắt đôi cái bánh ra

Trương N

14 tháng 11 2019 15:08

chia chiếc bánh ra làm đôi

Võ T

04 tháng 11 2020 04:33

chia đôi chiếc bánh ra

Chi N

15 tháng 12 2020 15:54

ngon thì ăn , dở thì chia ba : 2 phần của nó , 1 phần của mình

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nếu mẹ mik ik công tác xa.mà ik 1năm các bn có nhớ k.đó là câu hỏi thui nha.

15

Lihat jawaban (17)