Square root
VBT
Calculator
magnet

Mi D

17 tháng 1 2022 02:30

câu hỏi

Cụm từ"A5"trong hộp tên có nghĩa là ?


25

2


Thuỷ V

17 tháng 1 2022 14:12

Là ô tính đó thuộc cột A hàng 5 nha bn!

Nguyễn Á

19 tháng 1 2022 05:47

là địa chỉ của ô nằm ở cột A hàng 5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận