Square root
VBT
Calculator
magnet

Tqhuy T

02 tháng 1 2023 14:07

câu hỏi

Cảm ơn ạ

Cảm ơn ạ

alt

17

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 15:55

Được xác nhận

Chào em Tqhuy T, Đáp án: 40 học sinh Bài giải chi tiết: Gọi số học sinh của lớp 9A là x (học sinh) Theo đề, ta có: Số học sinh giỏi lớp 9A ở HK1 là: 1/8.x (học sinh) Số học sinh giỏi của lớp 9A ở HK2 là: 1/8.x + 3 = 20%x (1) Giải (1), ta có x= 40 Vậy sô học sinh của lớp là 40 học sinh. Đáp án cuối cùng: 40 học sinh Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ từ thầy cô nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trả lời đúng đi

12

Được xác nhận

chó hàm số y=f(x) có đạo hàm là f'(x)=12x^2+2,và f(1)=3.Biết F(x) là nguyên hàm của f(x) thoả mãn F(0)=2, khi đó F(1) bằng

10

Lihat jawaban (1)