Square root
VBT
Calculator
magnet

Hizt H

22 tháng 6 2023 14:10

câu hỏi

có mười con thỏ được đánh số từ 1 đến 10 và ba cái chuồng khác nhau.. Hỏi có bao nhiêu cách nhốt số thỏ trên vào chuồng sao cho không có hai con thỏ mang số nguyên liên tiếp nào được nhốt chung trong một cái chuồng và chuồng nào cũng có thỏ?

có mười con thỏ được đánh số từ 1 đến 10 và ba cái chuồng khác nhau.. Hỏi có bao nhiêu cách nhốt số thỏ trên vào chuồng sao cho không có hai con thỏ mang số nguyên liên tiếp nào được nhốt chung trong một cái chuồng và chuồng nào cũng có thỏ?


11

1


Nhi_sạt_boi N

22 tháng 6 2023 15:48

<p>Nhieeu nhieeu</p>

Nhieeu nhieeu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

7

Được xác nhận

cho hình chữ nhật abcd(ab&gt;cb),o là giao điểm 2 đường chéo.trên tia đối tia cd lấy điểm e sao cho cd=ce.gọi f là hình chiếu của d trên be,i là giao điểm của ab và cf.k là giao điểm của af và bc. a)c/m:o,k,i thẳng hàng

6

Lihat jawaban (1)