Square root
VBT
Calculator
magnet

KEM_CLEVER_GIRL K

09 tháng 1 2021 14:14

câu hỏi

cô Mỹ ơi cô dịch giúp con câu này nhé : I sometime eat breakfast at restaurant


25

2


Đ. Thiện

09 tháng 1 2021 16:12

Cô chào em, Câu của em có nghĩa là: "Thỉnh thoảng, tôi ăn sáng ở nhà hàng." Tuy nhiên câu của em cần sửa lại như sau: "I sometimes eat breakfast at a restaurant." Chúc em cuối tuần vui vẻ 🥰

Thầy H

01 tháng 4 2022 08:10

cảm ơn cô đã dạy bạn này học

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.c......at

1

Lihat jawaban (1)

what time do you get up?

32

Được xác nhận