Square root
VBT
Calculator
magnet

The P

30 tháng 10 2019 15:19

câu hỏi

cụm Danh từ là gì


0

5


Thuy P

06 tháng 11 2019 02:38

cum danh tu la co tu hoa

Thu C

02 tháng 11 2019 14:36

Cụm dành từ là tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

Trường Đ

03 tháng 11 2019 10:23

cụm danh từ là một tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ Phụ thuộc nó tạo thành

Trường Đ

03 tháng 11 2019 10:24

cụm danh từ là loại tổ hợp từ danh từ với một số từ ngữ Phụ thuộc nó tạo

Mo T

06 tháng 12 2019 08:30

Chỉ từ là gì?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao các từ " rau muống, hoa huệ" là từ ghép

0

Lihat jawaban (2)