Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi M

22 tháng 3 2022 08:00

câu hỏi

cá là động vật nào


14

5


Van A

22 tháng 3 2022 09:19

cá là loại động vật có dây sống

Mai V

23 tháng 3 2022 22:36

cá là động vật biến nhiệt

Phan T

25 tháng 3 2022 10:37

có xương sống , thuộc giới cá 🐟, sống dưới nước,...

Tan N

26 tháng 3 2022 14:26

x-231×3=363

TRẦN T

20 tháng 4 2022 14:52

cá là động vật có xương sống, cá sống ở chỗ nước ngọt: như là sông, hồ, ao, suối. cá cũng sống ở chỗ nước mặn: như là biển.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sau 5 tháng xâm lược nước ta quân Pháp đánh chiến thắng A: bán đảo Sơn Trà B:Đà Nẵng C: Đà Nẵng và Huế D:tỉnh Nam Kì

10

Lihat jawaban (2)

công thức như thế nào

3

Được xác nhận