Square root
VBT
Calculator
magnet

Nin N

17 tháng 12 2019 13:13

câu hỏi

có ý kiến cho rằng:"người tự tin chỉ một mik quyết định công việc,ko cần nghe ai và hợp tác với ai"e có đồng ý k?vì sao?


0

1


Lê T

17 tháng 12 2019 13:33

kO đồng ý với ý kiến đó việt mình tự tin ko phải là mình tự quyến định mọi việc mà mình phải hợp tác nghe mọi người và đưa ra quyết định của mình

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cà gì nghe là ko ưa nhỉ ?

21

Lihat jawaban (6)