Square root
VBT
Calculator
magnet

Nên L

31 tháng 12 2019 05:07

câu hỏi

có ý kiến cho rằng : chỉ cần có ý thức tự giác là đủ, không cần phải sáng tạo trong lao động. Em có tán thàng ý kiến đó không? Vì sao?


0

1


Dương T

02 tháng 1 2020 13:06

em ko tán thành ý kiến đó vì con người phải có tự giác sáng tạo lao động

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong cuộc sống xã hội nếu không có liêm khiết thì sẽ như thế nào

0

Lihat jawaban (1)