Square root
VBT
Calculator
magnet

Trung P

07 tháng 12 2019 11:55

câu hỏi

Có Điều kiện ảnh hưởng đến hô hấp ko nhỉ


6

12


Nguyễn S

11 tháng 12 2019 14:19

ko biết

Pon P

20 tháng 12 2019 09:44

Có ! + Ánh sáng + Nhiệt độ + Chất khoáng + Chất khí trong môi trường ( oxi,...)

Tanuq N

09 tháng 12 2019 12:21

Vạn Đ

12 tháng 12 2019 03:51

Võ T

12 tháng 12 2019 15:03

Nhu V

14 tháng 12 2019 10:36

điều kiện rất ảnh hưởng đến hô hấp

Vy N

18 tháng 12 2019 03:05

Tuyền T

17 tháng 2 2020 07:20

Trần Q

04 tháng 6 2020 11:58

KURO K

15 tháng 11 2020 09:55

có ánh sáng ,nhiệt độ, chất khoáng ,chất khí trong môi trường

Lê Q

11 tháng 12 2020 02:47

Nhi V

21 tháng 4 2021 14:01

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cây hai lá mầm và cây một lá mầm hãy nêu ví dụ

3

Lihat jawaban (2)