Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

29 tháng 6 2023 07:21

câu hỏi

Cái này có phải sử dụng thì quá khứ đơn ở thể bị động và chủ động phải không ạ cho em xin công thức hoặc cách làm với

  • Cái này có phải sử dụng thì quá khứ đơn ở thể bị động và chủ động phải không ạ cho em xin công thức hoặc cách làm với
alt

4

1


LINH N

01 tháng 7 2023 02:34

<p>tớ nghĩ câu 1 là thì htđ á dấu hiệu sometimes</p><p><strong>&nbsp;&gt;.&lt; còn công thức bị động chủ động đây ạ </strong>Chủ động: <strong>S + V(ed/P2) + O</strong></p><p>Bị động: <strong>S + was/were + P2</strong></p>

tớ nghĩ câu 1 là thì htđ á dấu hiệu sometimes

 >.< còn công thức bị động chủ động đây ạ Chủ động: S + V(ed/P2) + O

Bị động: S + was/were + P2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

r_ma_ti_

57

Lihat jawaban (142)

giúp t bài này với

8

Được xác nhận