Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

15 tháng 7 2021 04:53

câu hỏi

cô ơi khí ô _xi là gì vậy


38

5


Pro P

25 tháng 7 2021 05:58

O xi là một khí giúp chúng ta hít thở hằng ngày.

Nguyễn T

01 tháng 8 2021 12:38

bạn có vấn đề về não rồi đấy oxy mà cũng không biết "mình nói vậy thôi đừng nhắn tin chửi "

Windows X

23 tháng 8 2021 03:14

oxi có hai loại. đó là oxi và oxi 2 . oxi 2 là khí mình hít

Le T

23 tháng 8 2021 09:02

oxi1 là gì vậy

Windows X

24 tháng 8 2021 04:00

oxi ECMO dành cho người bệnh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đố bạn con nào thông minh nhất a cá voi b con chó c con vẹt

0

Lihat jawaban (1)