Square root
VBT
Calculator
magnet

NGÔ M

09 tháng 4 2020 14:00

câu hỏi

cái j khi đúc vào thì ẩm ước,nhưng rút ra thì khô ráo


0

1


Nguyễn B

10 tháng 4 2020 05:17

là cái luoi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao mình nên lễ phép với tất cả mọi người

20

Lihat jawaban (1)